21 Σεπτεμβρίου, 2018

Ομιλίες

Επιστροφή
 
+ + -
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
Τρίτη 12 Ιουνίου 2007

 

 

Αγαπητοί Φίλοι,

Νέοι των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης, 

Ως Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη, στην ενδιαφέρουσα συνάντηση επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, που οργάνωσε η Εναλλακτική Έδρα του Συμφώνου Σταθερότητας για τη ΝΑ Ευρώπη στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ένωση Φορέων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχος της, να αναδειχθεί το Πρόγραμμα Νεολαίας για την ΝΑ Ευρώπη και να προωθεί ακόμη περισσότερο, η ιδέα της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας και επικοινωνίας σε διάφορους τομείς.
Η συνεργασία είναι κλειδί για την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη, την ειρήνη, την ευημερία, την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών.
Είμαι πεπεισμένος, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν θετικά στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Κυβερνήσεις των χωρών και τους φορείς για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και συνεννόησης μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης αλλά και ομαλής ένταξής τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ο στόχος παραμένει, να ενισχύσουμε μέσα από συγκεκριμένα βήματα την ειρηνική συνύπαρξη, τη σταθερότητα, τη Δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη, καθιστώντας την ολοκληρωμένη προσπάθεια, γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των λαών μας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, στην κοινή μας πορεία προς το μέλλον.
Το Σύμφωνο Σταθερότητας για τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Stability Pact for the Countries of Southeastern Europe) ως ένα ισχυρό πλαίσιο συμφωνίας και αλληλεγγύης των χωρών μας, δίνει την ευκαιρία στους λαούς της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, να λάβουν γνώση και να συμμετάσχουν ενεργά πλέον για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι το καταλληλότερο όχημα, τόσο για τη συνεργασία και την ανάπτυξη στη Ν.Α. Ευρώπη, όσο και για τη διασύνδεσή της με τους ευρω-ατλαντικούς θεσμούς.
Όπως γνωρίζετε, βασικό στοιχείο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη Ν.Α. Ευρώπη, είναι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας. Είναι, άλλωστε, η συνεργασία αυτή, μοχλός και προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας των κρατών της περιοχής.
Η Ελλάδα, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, στηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Στηρίζει τον ευρωπαϊκό τους προσανατολισμό και τις προσπάθειες που αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση αυτή.
Πεποίθησή μας είναι, ότι η Ν.Α. Ευρώπη συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για ένα μεγάλο οικονομικό άλμα ανάπτυξης και ευημερίας, ένα άλμα μπροστά, για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις στον τομέα της οικονομίας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Και αυτό το αποδείξαμε έμπρακτα με την επιτυχημένη Ελληνική Προεδρία στον Οργανισμό.
Όπως συχνά τονίζει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.  Κώστας Καραμανλής, «η Ελλάδα είναι η πόρτα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νοτιανατολική Ευρώπη και τα κράτη  αυτής της περιοχής πολλά έχουν να διδαχτούν από  την ευρωπαϊκή εμπειρία  της χώρας μας».
Η Ελλάδα, είναι επίσης η πόρτα για τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης στην προσπάθεια για ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον η Βουλγαρία και η Ρουμανία, τα δύο νεότερα μέλη στην Ε.Ε.
Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ήταν και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής με όλες της τις δυνάμεις για την ένταξή τους, όπως υποστηρίζει την ένταξη και των υπόλοιπων χωρών στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, φθάνει φυσικά να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τις αρχές και τις υποχρεώσεις που διέπουν όλα τα κράτη - μέλη.
Ως υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου Υπουργούς των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, για τα όσα συζητούμε στις Συνόδους των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο, ότι η εμπειρία χωρών οι οποίες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φανεί πολύ χρήσιμη στις υποψήφιες χώρες.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τις χώρες της περιοχής, τις ενημερώσαμε μέσα από τα σχετικά κείμενα, για όλα όσα ισχύουν στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον Αθλητισμό:

· το ρόλο του Αθλητισμού στην προώθηση υγιούς τρόπου ζωής

· την καταπολέμηση του ντόπινγκ μετά την ψήφιση της συνθήκης της UNESCO στο Παρίσι
· την παροχή ίσων ευκαιριών και ενίσχυσης του ρόλου της Γυναίκας στον Αθλητισμό

· την αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους

· τον εθελοντισμό στον Αθλητισμό, 

· την ενίσχυση του Αθλητικού Τουρισμού,

· την επιστημονική επιμόρφωση των αθλητικών στελεχών μέσα από σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογικά μέσα,

· Τα μέσα χρηματοδότησης του Αθλητισμού.

Μέσω του Αθλητισμού, λοιπόν, δημιουργήθηκε άτυπα ένα σταθερό Δίκτυο Συνεργασίας και Ενημέρωσης με τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης.
Θεωρούμε τον Αθλητισμό, μια σημαντική δραστηριότητα που έχει κερδίσει πρωτοφανή και εξέχουσα θέση στους λαούς της περιοχής και εμπεριέχει ιδιαίτερη δυναμική.
Πρέπει και μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε ως ένα σημαντικό εργαλείο, όχι μόνο για τον επαγγελματισμό και τις μεγάλες επιδόσεις, αλλά και για την απόκτηση αξιών, απαραίτητων για την κοινωνική συνοχή και το διαπολιτισμικό διάλογο.
Αντιλαμβανόμενοι τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρει Αθλητισμός στους νέους αθλητές, αναφορικά με την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ομαδική εργασία, το σεβασμό προς τους άλλους και την παραδοχή της ήττας, θεωρούμε, ότι οι ηγετικοί αθλητικοί φορείς, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, οι αθλητικοί σύνδεσμοι και τα αθλητικά σωματεία, θα πρέπει να εργασθούμε σκληρά, ώστε να κάνουμε αυτές τις αξίες και τα ιδεώδη που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, κομμάτι των καθημερινών επιδόσεων για τους νέους αθλητές σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
Ο Αθλητισμός αποτελεί μια από τις αποτελεσματικότερες γέφυρες επικοινωνίας. Το αθλητικό ιδεώδες προκρίνει την ευγενή άμιλλα, τον διαρκή και δημιουργικό αγώνα του ανθρώπου. Βρίσκεται γι’ αυτό στο κέντρο των αξιών που συνιστούν τον πανανθρώπινο πολιτισμό.
Με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η Ελλάδα έστειλε ένα μήνυμα επαναπροσέγγισης των αξιών και των ιδανικών που γεννήθηκαν σ’ αυτόν τον τόπο για να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Στη σύγχρονη εποχή, οι προκλήσεις που έχουμε να απαντήσουμε είναι βεβαίως πολλές. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε το αθλητικό πνεύμα αν όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε γι’ αυτό το στόχο ενώσουμε αμιλλώμενοι τις δυνάμεις μας στην κοινή προσπάθεια.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διεξήχθησαν τρεις Σύνοδοι με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Αθλητισμού της Ελλάδας,

· μία σε υψηλό υπουργικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2005 με τη συμμετοχή αθλητικών εμπειρογνωμόνων, εδώ στη Θεσσαλονίκη,
· μία σε επίπεδο Αξιωματούχων του Αθλητισμού στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 2006
· και η τελευταία, πολύ πρόσφατα, το Μάιο του 2007, επίσης στη Θεσσαλονίκη με μοναδικό θέμα, την διοργάνωση των Αθλητικών Αγώνων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2007, στη Θεσσαλονίκη, ενός νέου θεσμού που φέρνει πιο κοντά τις χώρες και τους λαούς μας και ιδιαίτερα τους νέους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αθλητές και αθλήτριες, κάτω των 18 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους μπαίνοντας στο στίβο των μεγάλων διοργανώσεων όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και  τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το Ειδικό Συντονιστικό Γραφείο που ανέλαβε τη διοργάνωση των Αγώνων, ομόφωνα, έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες με στόχο τη διεξαγωγή άψογων από κάθε άποψη αγώνων μεταξύ αθλητών των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας, προετοιμάζεται, επίσης, ένα Ημερολόγιο Αθλητικών Εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Εργαζόμαστε εντατικά γι΄ αυτή τη νέα προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι  οι νέοι αυτοί αγώνες θα ενισχύσουν τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και θα συμβάλλουν σε κοινές πρωτοβουλίες στο χώρο του Αθλητισμού.
Μπορούμε, και αυτός είναι ο στόχος μας, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη και την ευημερία στην περιοχή μας. Και όχι μόνο! Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο και πολλά υποσχόμενο πόλο αθλητικής ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την καινούργια πορεία του Αθλητισμού που εγκαινιάσαμε όλοι μαζί με τις προτάσεις και τις αποφάσεις μας.
Πιστεύω ότι συναντήσεις όπως αυτή μεταξύ των νέων, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Όπως καθοριστικός είναι και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Για να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. 
Η συνεχής συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, υιοθέτηση κοινών προτάσεων και διοργανώσεων, ενισχύει τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και συμβάλλει σε νέες κοινές αθλητικές πρωτοβουλίες και κοινή στάση σε διεθνή θέματα και διεκδικήσεις νέων αθλητικών διοργανώσεων που μπορούμε εάν εργασθούμε συντονισμένα να φέρουμε στην περιοχή μας.
Είναι στο χέρι μας να θέσουμε ξανά τη Νοτιανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με μακρά και σπουδαία αθλητική παράδοση στην πρωτοπορία της προσπάθειας για τον σύγχρονο αθλητισμό.
Το σεμινάριό σας αυτό, θεωρώ ότι αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αναδείξει το πρόγραμμα νεολαίας στη ΝΑ Ευρώπη και να προωθήσει την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.
Έχω εμπιστοσύνη στη Νέα Γενιά και πιστεύω ότι η συνάντησή σας αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα και θα δώσει το μήνυμα ότι Ενωμένοι μπορούμε να εργασθούμε από κοινού στην προσπάθεια προς μια Ευρώπη στην οποία θα μπορούμε να διεκδικούμε, όλοι, ένα κοινό μέλλον.
Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της εναλλακτικής έδρας του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη, συγχαίρω τον Επικεφαλής Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου και τους συνεργάτες του και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.   

          Σας ευχαριστώ.

 

Επιστροφή
 
 


Γεώργιος Ορφανός